αὐρι

αὐρι
Grammatical information: adj.
Meaning: ταχέως (AB 464).
Compounds: αὐρι-βά-τᾱς `walking quickly' (A. Fr. 280) in the gloss cited. Also αὐριβάτας· Αἰσχύλος το αὐρὶ (ms. αὐριον) ἐπὶ τοῦ ταχέως τὶθησι, καὶ ὁ αὐτὸς Ψυχοστασίᾳ οὕτως φησὶ τὸ ὄνομα (fr. 207M) ταχυβήμων. H. From αὖρι βαίνειν (βῆναι) with the suffix -της.
Origin: XX [etym. unknown]
Etymology: Etymology unknown. Perhaps the compound contained αὖρι `early in the morning' (see αὔριον) and was later misunderstood. Cf. αὐροι.
Page in Frisk: 1,189

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

  • αύρι — αὖρι επίρρ. (Α) γρήγορα …   Dictionary of Greek

  • юрить — спешить , см. юр. •• [См. дополнительно Чоп, Slavistična Revija , 5–7, 1954, стр. 230 и сл., который толкует это слово из и. е. *ĕur , откуда и греч. αὖρι быстро , прагерм. *ūr(i)a дикий, возбужденный , хетт. ḫurn охотиться (на диких зверей) . – …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Unzial 0101 — Manuskripte des Neuen Testaments Papyri • Unziale • Minuskeln • Lektionare Unzial 0101 …   Deutsch Wikipedia

  • Codex 0101 — Onciale 0101 Le Codex 0101, portant le numéro de référence 0101 (Gregory Aland), ε 48 (von Soden), est un manuscrit du Nouveau Testament sur parchemin écrit en écriture grecque onciale. Sommaire 1 Description 2 Liens internes 3 Références …   Wikipédia en Français

  • Onciale 0101 — Manuscrits du Nouveau Testament Papyri • Onciale • Minuscules • Lectionnaire Onciale 0101 …   Wikipédia en Français

  • αύριο — (AM αὔριον) επίρρ. Ι. 1. την αμέσως επόμενη μέρα 2. πολύ σύντομα, στο εγγύς μέλλον (πρβλ. α) «ἐς αὔριον τὰ σπουδαῑα» όταν επιδιώκεται η αναβολή μιας σπουδαίας συζήτησης β) «τάχ αὔριον ἔσσετ ἄμεινον» το μέλλον θα είναι καλύτερο γ) «σήμερ αύριο»… …   Dictionary of Greek

  • σήμερα — σήμερον ΝΜΑ, και σήμερις και σήμερο και λόγιος τ. σήμερον Ν, και δωρ. τ. σάμερον και αττ. τ. τήμερον και τήμερα Α επίρρ. αυτή την ημέρα, την παρούσα ημέρα, σε αντιδιαστολή προς τη χθεσινή και προς την αυριανή (α. «δεν θα τελειώσουν τη δουλειά… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.